Wilfred Wagner og Mathias Sæderup

Specimen /  Formløst samfund – En film om Danmark mm.

5. april 2019
27. april 2019

Billedserie over udstillingerne Specimen af Wilfred Wagner / Formløst samfund – En film om Danmark mm. af Mathias Sæderup på KUNSTEN.NU

Specimen: Med udgangspunkt i billedet som blot et eksempel, som en thumbnail, undersøger Wilfred Wagner, med en række grafiske værker, det reducerede motivs potentiale ved at adressere den digitale kopis fælleskab med trykkets historie.

Formløst samfund – En film om Danmark mm.: På udstillingen præsenterer Mathias Sæderup en film ledsaget af en serie illustrerende plakater. Værkerne er et nedslag i en fortsat bearbejdelse af en række samfundsforhold og forsøget på at afbilde og italesætte størrelser som virkelighedseffekt, formløshed (som en samfundsform), dualistisk kollaps og “det indre tomme rum”. Danmark tjener som miljø og eksempel for disse undersøgelser, der benytter sig af lige dele analyse og spekulativ fortolkning. Kameraet og øjet spiller en væsentlig rolle for de provisoriske forsøg, som til denne lejlighed udmønter sig i et første udkast, der, ved hjæp af bl.a. filmmediet, søger at skildre en sær strukturel omstændighed af opløsning og paralyse.