Ansøgning om udstilling

Ansøgninger behandles 1 gang årligt med ansøgningsfrist 1. april. 

Der kan forekomme lang svartid.

    •  Ansøgningen indsendes digitalt og skal indeholde en redegørelse for udstillingens idé, en beskrivelse af udstillingens grafiske islæt samt en begrundelse for, hvorfor udstillingen skal være i Danske Grafikeres Hus (max 1 A4 side). CV og billeddokumentation (max  8-10 A4 sider) vedhæftes. Materialet skal være samlet i én PDF. Husk at angive navn og email.
    • Alle ansøgere får svar, men behandlingstiden kan være op til 3 måneder.
    • Ved tildeling af udstilling bliver ansøger automatisk medlem og pålægges at betale kontingent på 650,00 kr. Det påhviler udstiller at sørge for pasning af udstillingen i åbningstiden, torsdag til fredag kl. 13-17 og lørdag til søndag kl. 11-15.
    • Ansøgningsafslag vil ikke blive begrundet. Ansøger er velkommen til at ansøge igen ved senere lejlighed.

 

Fra udstillingen DeepMaster af Sarah McNulty & Flore Nové-Josserand i 2020.