Formål

Foreningen Danske Grafikere, der i dag omfatter 225 professionelle grafikere, har til formål at fremme interessen for og kendskabet til den grafiske kunst bl.a. ved:

  1. afholdelse af udstillinger
  2. afholdelse af møder, foredrag, symposier og lignende til belysning af grafikken og dens vilkår
  3. udgivelse af publikationer
  4. udgivelse af grafiske blade (GRAFIK:VEN)

Foreningen og udstillingsstedet Danske Grafikeres Hus drives af en ulønnet bestyrelse.

Danske Grafikere har i årenes løb haft mange forskellige aktiviteter. Udover udstillinger herhjemme og i udlandet har der været arrangeret symposier, kurser i avancerede teknikker, foredrag og møder med kolleger fra lignende grafiske selskaber i andre lande.

Aktiviteterne, formidlingen af materiale fra udlandet og udstillingerne tog efterhånden et sådant omfang, at det efterhånden blev nødvendigt med et eget sekretariat. Da man samtidig i Danmark savnede et decideret udstillingssted udelukkende til grafik, var det for Danske Grafikere en stor glæde – i januar 1994 – at kunne rykke ind i Sølvgade 14 i Københavns centrum. At det lykkedes skyldtes udelukkende de fonde, der så velvilligt bidrog med midler til istandsættelsen.

Danske Grafikeres Hus  er også i dag et sted hvor grafikken kan møde et publikum – og et sted til gavn for de udøvende kunstnere.

 

Danske Grafikeres logo

Dan Sterup-Hansen tog i 1979 initiativ til at stifte Foreningen Danske Grafikere i dens nuværende form. Logoet er tegnet af maleren og grafikeren Frede Christoffersen.