Sam Derounian

Industrial and Horticultural Metaphors

6. maj 2023
21. maj 2023

Til sin soloudstilling i Danske Grafikeres Hus vil kunstneren vise serigrafi, der kombinerer naturlige og industrielle billeder viklet ind i den menneskelige figur og sat i håndmalede miljøer.

Udstillingen beskæftiger sig med temaer om menneskers forhold til teknologi og dens indvirkning på velvære og selvopfattelse, og den tager sit navn efter et foredrag af den britiske pædagogiske filosof Ken Robinson. Robinson sammenlignede uddannelsesmodeller fra det moderne vest med industriens og mente, at de mere ideelt set burde ligne gartneriernes, hvis eleverne skulle trives og udvikle sig.

Derounian anvender Robinsons ideer om udvikling og velvære generelt i forbindelse med hans nye værk til udstillingen; Hans allegoriske billeder udforsker de atomiserende og isolerende virkninger af teknologiens allestedsnærværende og naturens negation på individet – socialt, politisk og filosofisk – i serien, der vises i sin komplette form for første gang.

Sam Derounian (UK/DK) har en MA fra Slade School of Fine Art (2017) og en BA (Hons) fra Glasgow School of Art (2011). Seneste og kommende udstillinger inkluderer: Foyer Gallery, Statens Værksteder for Kunst (København), Bonamatic (København), Casa Capitao (Lissabon), Winzavod CCA (Moskva), Vermilion Sands (København) og Tate Modern (London).

Udstillingen er støttet af:

Københavns Kommune Rådet for Visuel Kunst.

Statens Værksteder for Kunst.

 

———————-

 

For his solo exhibition at Danske Grafikeres Hus the artist will show screen-prints combining natural and industrial imagery entangled with the human figure and set within hand-painted environments.

The exhibition deals with themes of humans’ relationship with technology and its effects on wellbeing and self-perception, taking its name from a lecture by the British educational philosopher Ken Robinson. Robinson compared educational models of the contemporary west to those of industry, opining that they should more ideally resemble those of horticulture, if students were to thrive and develop.

Derounian applies Robinson’s ideas about development and wellbeing in the context of his new body of work for the exhibition; His allegorical images explore the atomizing and isolating effects of the ubiquity of technology and the negation of nature on the individual – psychologically, socially, politically, and philosophically – in the series, shown in its complete form for the first time.

Sam Derounian (UK/DK) holds an MA from the Slade School of Fine Art (2017) and a BA (Hons) from the Glasgow School of Art (2011). Recent and upcoming exhibitions include: Foyer Gallery, Statens Værksteder for Kunst (Copenhagen), Bonamatic (Copenhagen), Casa Capitao (Lisbon), Winzavod CCA (Moscow), Vermilion Sands (Copenhagen), and Tate Modern (London).

The exhibition is generously supported by:

Københavns Kommune Rådet for Visuel Kunst.

Statens Værksteder for Kunst.