Susanne Wellm

Reinvented Stories

30. august 2013
22. september 2013

Reinvented Stories

Susanne Wellm

31.08 – 22.09.2013

På udstillingen Reinvented Stories præsenterer Susanne Wellm en række nye fotografiske og grafiske værker, der her vises for første gang. Udstillingens værker afspejler Wellms fragmenterede arbejdsmetode og hendes brede favntag med det fotografiske og grafiske medie på flere forskellige måder. Wellms tilgang til fotografiet er ikke styret af en bevidst teknisk metode, men er snarere fremmanet af intuitive fornemmelser og en søgning efter at slå den rette stemning an. Teknikken vælges ud fra, hvad der bedst formidler det udtryk som Wellm søger, eller den stemning hun ønsker at fremmane. Billederne kan således enten være snapshots taget med et Polaroid-kamera, klassiske fotografier, digitale manipulationer, fundne fotografier, som måske er blevet beskåret eller omformet til photogravure. For Wellm er det ikke så meget teknikken som det er processen, hvor billedet langsomt udvikles, og ikke mindst sammensætningen af værkerne, der har betydning.

Titlen Reinvented Stories kan netop referere til dette at sammensætte forskellige billeder så nye historier opstår; at genskabe eller omforme fortællinger. Wellms arbejde med bogformatet i både denne og tidligere serier har været med til at understrege, hvordan billeder fortæller forskellige historier afhængigt at, hvilket andre billeder de sidestilles med. Wellm er netop interesseret i at skabe en fornemmelse af en fortælling; at forestille sig historier og stemninger og forsøge at sammensætte billeder, så de passer ind i disse fornemmelser.

For at understrege det narrative aspekt har hun i Reinvented Stories brugt en række fotografier fra et gammelt fotoalbum, og hermed bygget videre på – eller netop genopfundet – de fortællinger som dette album oprindeligt rummede. Der er ikke tale om en lukket fortælling eller en ny konkret historie, men netop om anstrøg til noget, der for den enkelte beskuer ligeså vel kan dreje sig om konkrete personer som om almenmenneskelige følelser.

Wellm er ikke en historiefortæller, men åbner døren til et poetisk univers, der vil opfattes forskelligt afhængig af, hvem der ser. Værkerne appellerer til sanserne og et følelsesmæssigt engagement – det kunne være en rejse i tid eller i forholdet mellem de ukendte personer, som værkerne kun lige akkurat åbenbarer. Hun opbygger et æstetisk univers, der er forbundet med erindring og appellerer til det emotionelle og slår hermed grundtonen an – resten er op til beskueren.

Susanne Wellm (f. 1965) er uddannet tekstilformgiver fra Designskolen, Institut for Unika, men har siden primært arbejdet med photogravure og fotografi. Hun har en lang række udstillinger bag sig, bl.a. på Det Nationale Fotomuseum, Vejle Kunstmuseum, Brandts Klædefabrik, Blue Sky Gallery i Portland Oregon, Kiyosato Museum of Photographic Art i Japan og FotoFest i Houston Texas. Hendes værker er præsenteret i flere samlinger verden over. I 2012 blev hun tildelt Fototriennale.dk prisen. Hendes seneste bog Inner Landscapes udkom på Kehrer Verlag i efteråret 2012.

 For mere information: www.susannewellm.com

Udstillingsprojektet er delvist udført på Statens Værksteder For Kunst i 2013.