Rasmus Danø

e-scapes

17. august 2006
2. september 2006

Rasmus Danø

“e-scapes”

17. Aug. –  2. Sept. 2006

Udstillingen indbefatter nye værker i form af Grafik, Tegning, Maleri, Installation.

Udstillingen kredser om landskabet som en neoromantisk tanke i en absurd verden, hvor der først og fremmest reageres, ud fra den enkelte og dermed isoleredes synspunkt. Værkernes udtryk er primært i sort/hvid, der ved første eftersyn kan virke foruroligende, men ved nærmere granskning spores håbet, det håb der driver mennesker men ikke er til at opnå; det levende og det døde! Ved bl.a. at konfrontere det lille menneske med episke dommedagssituationer opstår der en spænding der er både poetisk, komisk, tragisk og fortællende. Gennem værkerne mindes man om at det er den enkelte der har sit eget valg i alle situationer og hermed trækkes der på identitetsforståelse, i en evig søgen efter nydelsen og overfloden på vej gennem tomrummet mod exit. Alle træk der er grundlæggende elementer i Danø´s kunstneriske virke.

Til denne udstilling har Danø bl.a. hentet sin inspiration hos Tove Jannsons syrede og dunkle univers i randområdet mellem himmel og helvede, samt Anselm Kiefer´s pastose malerier – her kogt ned i miniformater. Udstillingen værker kan ses som mulige bud på en ny begyndelse lige før bagefter…

Tekst af s.i.o.f.c 2006 / web; www.siofc.com – home of Danø