Tinne Zenner

POROSITÉ = POREUSE CITÉ

9. oktober 2015
31. oktober 2015

POROSITÉ = POREUSE CITÉ
En soloudstilling af Tinne Zenner

There is a danger for a traveler to a foreign city of turning this porosity into a picturesque vision of authenticity. Porosity exists in any city, reflecting the layers of time and history.
– Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, 2012

I udstillingen POROSITÉ = POREUSE CITÉ vises nyere værker fra et års ophold i Bruxelles; 3d animation, 16mm film, skulptur, objekter og fotogravure.

Med udgangspunkt i en arkitektonisk praksis kaldet façadisme i Bruxelles, bliver postkortet et materiale til at se på byen som facade. Hvor postkortets forside er en konstruktion af byens identitet, er bagsiden en individuel reference. I arkitekturen lader façadisme bygninger rive ned, mens facaden står tilbage. I et porøst grid system af linier, lag og tid, bliver facaden vores fælles reference til at aflæse byen.

Den personlige placering; et sted mellem at være turist og lokal, søges gennem at se på hjemmet som en scene. I værket La Maison Comme Une Scène undersøger en model og animation af en tidligere bolig, både en fælles hukommelse af et hjem og hvordan man, her med kameraet som aktør, navigerer i en rumlig (de)konstruktion.

Tinne Zenner (f.1986) er studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

The exhibition POROSITÉ = POREUSE CITÉ consists of new works; 3d animation, 16mm film, sculpture, objects and photography originated from a year-long stay in Brussels.

With a starting point in the architectural facades of Brussels, the postcards become a filter through which to view the city as a facade. Whereas the front of the postcard is a construction of the identity of the city, the back is a singular personal reference. In architecture façadism is when the building is demolished leaving only the façade. In a porous grid system of lines, layers and time, the facade becomes our shared reference to read the temporal space of the city.

The personal element is situated somewhere between a tourist and a local, and a certain resolution between the two is sought through looking at the home as a scene. The work La Maison Comme Une Scène, a model and an animation, examines a previous residence, both the collective memory of a home and how you, here with the camera as the performer, navigate in a spatial (de)construction.

Tinne Zenner (b.1986) is a student at The Royal Danish Art Academy.