2015

Pernille Kløvedal Helweg

DEN GYLDNE KOLDNÅL /
DANSKE 
GRAFIKERES 
ÆRESPRIS 
DEN GYLDNE 
KOLDNÅL 2015

Det er nu 3. gang at Danske Grafikeres ærespris skal uddeles. Den blev uddelt 1. Gang i 2011 til grafikeren Jens Damkjær Nielsen, og forrige gang til grafiker, fotograf og tidligere Lektor Eli Ponsaing.

Som der står i fundatsen: Med Den Gyldne Koldnål kan foreningen Danske Grafikere hædre en person, der har ydet en indsats af høj kvalitet indenfor den grafiske kunst. Det er med afsæt i denne tekst at bestyrelsen har valgt at æren i 2015 skal tilfalde billedkunstner og grafiker.

 

Pernille Kløvedal Helweg er nok kendt af de fleste medlemmer i Danske Grafikere som tidligere bestyrelsesmedlem og næstformand fra 2002-2010, samt medstifter af DG´s støtteforening Grafik:Ven i perioden 2012-2015.
Der er nok ligeså mange der kender Pernille Kløvedal Helweg som grafiker. PKH har i mange år arbejdet med fotografi, video og installationer, men altid med den grafiske kunst som omdrejningspunkt.

 

Spor og dyr, og dyrespor har på mange måder fyldt PKH liv og kunst de sidste mange år. Fra det små i det store – til det store i det små. Alt fra mennesker fodbeklædning overalt i verden, som blev vist på udstillingen Fodens Gestus på Brandts i 2007, til dyrs spor, og fodspor er blevet undersøgt og omsat til grafisk kunst. Sidstnævnte kategori med dyr og dyr-spor har nok fyldt mest. Både i pressen men også helt bogstaveligt. I en periode over flere år, ventede PKH på at der blev fanget grindehvaler på Færørene som hun havde en klar idé med. Nemlig at omforme aftrykket af en grindehval til et 5 meter langt kobbertryk. Præcis som hun tidligere har lavet tryk af både skildpadder, elefanter og isbjørnes spor – fodspor på en kobberplade. Trykket af grindehvalen er blevet vist på udstillingen Hvaltegn & Dyrespor på blandt andet Stavanger-, Fuglsang-, Vejle Kunstmuseum, og Kunsten i Aalborg.

 

Det er den poetiske insisteren, vedholdenhed og modet der gør Pernille Kløvedal Helweg nærværende og direkte som kunstner og grafiker.

 

Med generøst overskud inddrager hun omverden og giver beskueren mulighed for at opfatte ikke blot sig selv, men også omverdenen på en under-søgende og humoristisk måde.
For dét, vil Danske Grafikere gerne takke ved at indstille Pernille Kløvedal Helweg til Danske Grafik-eres ærespris Den Gyldne Koldnål. Ud over æren, gives der et kontingentfrit livtidsmedlemskab til modtageren Pernille Kløvedal Helweg.