Old School

Old School

10. januar 2020
2. februar 2020

Tine Hind, Jane Maria Petersen, Ken Denning, Charlotte Troldahl, Anne Louise Blicher, Karen Linnet og Julie Peter

Syv kunstnere er efter et open call for medlemmer af Danske Grafikere blevet udvalgt til at præsentere de gamle trykteknikker – ætsning, akvatinte, koldnål, monotypi, træsnit, linoluemstryk og litografi. På udstillingen er alle de gamle teknikker repræsenteret og viser stor variation af udtryksmuligheder for de gamle teknikker i nutidige udtryk.

Tine Hinds bidrag til udstillingen er et træsnit som måler mere end 2,5 meter i bredden og er blevet trykt med hjælp fra en vejtromle. Værket blev til i et samarbejde mellem Kunst & Byrum (Helsingør) og Gutenberg Arts (New York), hvor der blev afviklet en Master Class i Large-scale steamroller woodblock prints.

Jane Maria Petersen viser værker fra de seneste år der til sammen præsenter den variation af motiver og udtryk hun arbejder med i sine ætsninger og akvatinter, fra romerske kejserportrætter til E.T. og tekstbilleder. Hun arbejder med stregætsninger og akvatinte i både sort-hvid og farvetryk.

Ken Denning deltager med værker i store formater med titlen Parisvariationer. I værkerne undersøger han kombinationsmuligheder mellem træsnit og litografi i flerfarvetryk.

Charlotte Troldahl præsenterer fire linoleumstryk, der udgør en serie med titlen Rumstormerne – inspireret af kinesiske forsøg med at få planter til at vokse på rumstationer. Linoleumsmotiverne et trykt med hvid tryksværte på aluminiumsfolie.

Anne Louise Blicher arbejder med (a)symmetriske blomsterkompositioner, som hun udfolder både som fraktaler og som spejlinger i sine flerfarve monotypier.
Karen Linnet viser en serie sort-hvide værker, der kombinerer koldnål, monotypi og præg i motiver der bedst beskrives som bevægelse, luft, fugle, helikoptere.

Julie Peter arbejder primært med flerfarvede litografier. Hun udforsker det absurde i det vi antager for normalt og bruger hverdags-oplevelser som udgangspunkt til at forme de momenter der understreger det menneskelige drama. Hun konfronterer tankemønstre, som ofte ikke stemmer overens med vores handlinger, en akavethed der afspejler humoren i vores egen sårbarhed.