Mikkel Olaf Eskildsen

 

 

Mikkel Olaf Eskildsens grafiske tryk er for det meste baseret på tegninger, med en fin sitrende præcis streg. Trykkene er ofte lavet som en collage af Eskildsens tegninger, nogle dele står helt rene som den rå oprindelige tegning, andre dele er meget manipuleret i computeren, de kan gå hen og blive helt ornamentale i den måde motiverne opløses på, det giver en fin kontrast mellem det gennemarbejdede og det løse.
I trykket til GRAFIK:VEN er der i det mere manipulerede område blandt andet detaljer der tager udgangspunkt i en Venetiansk vifte. Selvom der er arbejdet meget med computeren er det hele baseret på håndens arbejde der aldrig bliver tabt i bearbejdningen.

 har i en længere periode arbejdet meget med motiver hvor han lader sig inspirere fra sine rejser til Rom.
Eskildsens seneste grafiske værker er poetiske, de trækker tankerne tilbage til fine renæssance tegninger både i streg og farvebrug og til 70’ernes syrede og drømmende univers, hvor fantasifulde planter helt naturligt interagerer med mennesket, man kan nemt forestille sig at sætte en god prog rock LP på som soundtrack til hans arbejder.
GRAFIK:VEN er en støtteforening hvis formål er at udbrede kendskabet til grafisk kunst og mangfoldigheden af denne, på et højt kvalitativt og kunstnerisk niveau.