Mikkel Niemann og Leonard Forslund

Lad Falde Hvad Ej Kan Stå / BOKRUM

19. november 2011
18. december 2011

Mikkel Niemann og Leonard Forslund

19. november – 18. december 2011

Mikkel Niemann

Lad Falde Hvad Ej Kan Stå er en undersøgelse af forskellige håndværksfærdigheder, som Mikkel Niemann tidligere har tilegnet sig som snedker. Han har undersøgt disse færdigheder, fordi de ud over at være rationelle også bygger på faste konventioner. Og han ser dem som en slags kontrol diktat hvis formål er at negligere al tilfældighed, og som til tider kan virke stupide. Projektet er derfor et opgør med disse konventioner, men rummer også en dobbelthed da de brugte maskiner er opfundet som et hjælpemiddel. Og at Mikkel Niemann både bruger dem som obstruktion og til at lave værkerne med.

Han har undersøgt, hvad der sker under udskæringsprocessen i trykkeplader, når man indlægger forskellige ukontrollable parametre. Altså kun bruger en boremaskine, en vinkelsliber, og en fræser til at bore, skære, og fræse motiverne ud med. De valgte værktøjer er svære at kontrollere. Nogen steder har de skåret for langt, andre steder er kanten flosset osv. Selve trykningen på papiret er udført med en vejtromle, og under trykkeprocessen har det været svært at kontrollere, om de store stykker papir skred eller om tromlen har krøllet eller flosset papiret.

Det har altså både været maskinernes tolerance og intolerance, der har skabt billederne og som har tilføjet fejl, uforudsete spor og spændinger i dem. Mikkel Niemann har også valgt at indlægge disse parametre for at se hvad der sker med hans motivverden, når maskinerne forhindrer ham i at lave sine beslutninger om på billedfladen, og når styringen af detaljeringen skrider, når den karambolerer med både udskærings- og trykkeprocessen.

I videoen Sixty Ways of Breaking Through a Piece of Paper undersøger han hvordan kraftfulde karatebevægelser gennembryder en stor skrøbelig papirflade. Hver gang papiret gennembrydes bliver det tapét til igen og derved opstår der en abstrakt billedflade igennem en slags action painting og som hele tiden gradvist udvikler sig. I dette værk bruger han sin egen karateerfaring som kunstnerisk udtryk og værket er blevet til i forbindelse med et residence ophold i Tokyo, Japan.

BOKRUM

Bogens rum er ligesom filmens, teaterets og musikkens knyttet til et særligt tidsforløb, et eget tidsrum. Fotografi, maleri, skulptur og objekter flyder på tidens overflade som både af bark, statiske i sig selv, men synlige i tidens vedvarende forløb. Bogens rum er derimod en fordybning i tidens forløb, en bøjning, en fold som har sin helt egen forskydning i alle tidens former. Mine bøger blander kortene; statisk billeder i en konstrueret konkav tidslomme.

BOKRUM (bogrum) som jeg kalder min udstilling, er en slags bibliotek bestående af foreløbigt 6 bøger i enkelte unika eksemplerer. Bøgerne har for det meste en ledsager, oftest en parallel vægrelateret del bestående af for eksempel en videoprojektion eller en ophængning af ensartede blade som findes i den bog den er forbundet med, eller af en vægkonstruktion som dels fungerer som læsepult og et billedobjekt i relation til bogen. De 6 bøger, ”Køkken – en dramaformular” (1994), ”Det Artificielle Hjemsted” (2009), The Interstellar Stature Book & Certificate #1-38 (2009), The New Brave Atlas & Road Without End (2011), SignBook (2011) og Face/Book(2011), har ingen direkte sammenhænge med hinanden, men har hver deres egenskab og foldes ud når man bladrer igennem de enkelte bøgers rum.

Udstillingen er åben torsdag – søndag kl.13 -17.
Danske Grafikeres Hus, Sølvgade 14, 1307 København K

For yderligere information kontakt Mikkel Niemann på Mikkelniemann@yahoo.dk eller Leonard Forslund på leonardforslund@vip.cybercity.dk