Mette Vigga Vangsgaard

»Endnu Engang«

5. maj 2017
27. maj 2017

På udstillingen vises diverse illustrationer, tegninger, fotografier sammen med tekstiler, skulpturelle og fysiologiske figurer og objekter. »Endnu Engang« er arrangeret som temporære/temporale grafiske produktioner og skulpturelle, kompositoriske figurationer og tableauer.

Et af omdrejningspunkterne, og et gennemgående emne i »Endnu Engang« er en række fundne brev-vekslinger mellem samtidige opdagere. Der er blandt andet gengivet fragmenter af et brev, dateret i år 1505. Brevet er en personlig henvendelse baseret på en udtalelse og anbefaling, skrevet af en navigatør/opdager (C. Columbus), med anmodning til de regerende myndigheder (på det tidspunkt; det kongelige/hoffet) om at ansætte en eller to personer, i rækken af sine nærmeste med direkte reference til den person, der leverer anbefalingen; ven, navigatør/opdager og kollega (A. Vespucci).

Indholdet på udstillingen er baseret på langvarige reflektioner over sammenhænge mellem begyndelser og fortsættelser i livet. Belysning af kombinationer af personlige interesser, baggrunde og uddannelser, erhvervs-liv og udviklingen i grafiske arbejds- og interesse-områder. Grafisk arbejde perspektiveres både historisk og metodisk, og særligt i forbindelse med samtidskunsten og spørgsmål om taktilitet.

Gennem interessen for blandt andet det grafiske arbejde bliver der spurgt ind til ansættelsesvilkår, og hvordan det referentielle fungerer i dag i virksomheder, firmaer, organisationer og institutioner og generelt set i lyset af indholdet i det fundne brev. Hvad bliver en ansættelse baseret på i dag i forhold til almene, gængse forestillinger og oplevelser af, hvad der i erhvervslivet virker og betyder noget – den enkeltes kvalifikationer, baggrund og portfoliõ i forhold til at have reference-personer og netværk?
Der er på den måde et ønske om at sætte noget konstruktivt i gang omkring både generelle og personlige tilgange til livet, arbejdet og specifikke kvalifikationer. »Endnu Engang« cirkler og kredser især om spørgsmål til hvordan netværk og forbindelser, venskaber, individuel, personlig og faglig vejledning, udtalelser, anbefalinger, rådgivning og engagement rent faktisk virker og om disse emner har nogen særlig værdi, vigtighed og relevans i dag i forhold til at leve, elske og arbejde.

Er der en etisk linie tilknyttet opdagelsernes natur og historicitet, materialitet, ligestilling mellem kønnene og potentielle balancegange mellem etiske og æstetiske kvaliteter? Mellem fysiske og praktiske trivialiteter, der på forskellig vis indgår i menneskernes navigationer gennem faglige og personlige oplevelser, eventuelt retningsgivende begivenheder og erfaringer.

På »Endnu Engang« figurerer referentielle- og biografiske illustrative billedarbejder baseret på blandt andet fotografiske film, selvstændigt sammen med andre tidligere og i gangværende redaktionelle, grafiske produktioner- og kunstnerisk arbejde.

Mette Vigga Vangsgaard arbejder med visuelle artworks, taktile produktioner i en kombinatorisk, komplimentær metode og med en perceptiv-processuel forståelse og strukturalistisk tilgang i forhold til grafisk- og kunstnerisk arbejde, perspektivering af livet, hjemmet, miljøet og omgivelserne, kroppen og sproget, leve- og arbejdsvilkår, civilisation, tid og sted.

Mette Vigga Vangsgaard, f.1977.
Bor og arbejder i Københavnsområdet. Uddannet illustrator/grafisk designer gennem forlagsbranchen (1998-2001) og uddannet Visual Artist/Billedkunstner (MFA) på Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Kunstakademi (2008-2014) (…)