MAPS AND LEGENDS.

MAPS AND LEGENDS.

19. november 2010
19. december 2010

MAPS AND LEGENDS.

19. november – 19. december 2010

Danske Grafikere er glade for at kunne præsentere den anden udstilling af Grafisk skole fra det Kongelige Danske Kunstakademi. Udstillingen består af forskellige værkbidrag, hvor de studerende undersøger selvportrættets komplekse natur. Valget af selvportrættet som fælles emne og udgangspunkt for en gruppeudstilling synes måske en anelse uddateret, på trods af selvportrættets vigtige bidrag til renæssancens historie, oplysningstiden og for avantgarden. Opfulgt af bevidstheden om selvet, har kunstnere gennem tiden konstrueret og de-konstrueret den subjektive repræsentation, og subjektets repræsentation; fra Dürers selvsikkerhed til Courbets kritik af borgerskabets selvbevidsthed. Selvportrættet har til dels endnu en vigtig rolle i de fotografiske (eller andre medier) værker som behandler emner indenfor hverdagens kontekster, undergrundskultur eller film. Efter al afmystificering af genren kan netværket af observationer give beskueren en masse nye fortolkninger, indblik og mulighed for idealisering.

Med titlen Maps and legends ønsker udstillingen at udvide mulighederne for forståelsen af selvportrættet som et billede af selvet – eller noget andet – i relation til andre – eller hvem som helst. Portrættet fungerer her som en fjern, men beslægtet reference. Sandsynligvis vil der ikke være noget portræt på denne udstilling. Maps and legends; Kort og legender, er idéer om kartografi, idéer om retning og kommunikation. Men hvad vil blive kortlagt her? Hvad vil sammenhængen være mellem emnet ´selvportræt´ og konceptualiseringen af titlen? Udstillingen søger at skabe metaforer og skabe forvirring omkring idéen selvportræt. At kortlægge noget betyder at noget bliver koblet til en kontekst, og for at aflæse et hvilket som helst kort, har man brug for en legende. Uden legenden er kortet et tomt billede. Sameksistensen er nødvendig for menningsdannelsen. Kortlægning er en fundamental handling i hvilken som helst abstraktionsproces eller mønstergenkendelse. Det er en måde at strukturerer information på. Følgeligt er vi nødt til at erkende, at der er en kløft mellem legenden og kortet og kortet og territoriet. Og at det ikke er muligt at mindske kløften, hvad enten reglerne er… er de ikke noget spil i sig selv.

Udstillerne er alle studerende på Grafisk Skole under Professor Thomas Locher: Marie-Louise V. Andersen, Mette Moeslund Broberg, Astrid Marie Christiansen, Matilde Duus, Lars Arnfred Fynboe, Sylvester Hegner, Benny Nørgaard Henningsen, Anders Bøge Henriksen, Absalon Kirkeby, Brian Haagensen Kure, Peter Larsen, Aliaksandr Marchuk, Magnus Pettersen, Mads Thomsen, Johanne Dybdal Sigvardsen og Michal Jan Kozlowski.