Magdolna Szabó

Magdolna Szabó

21. marts 2008
27. april 2008

21.3-27.4 2008

Magdolna Szabó arbetar ytterst medvetet med olika varseblivningsfenomen, som de dubbel- eller spökbilder som uppstår vid betraktandet vid sidan av de målade formerna, och som ger bilderna en pulserande, föränderlig gestalt. Hennes arbete med färgen har liknande musikaliska kvaliteter som Klees, medan leken med renodlade formelement har ett drag av Miró, samtidigt som hennes experiment med ögats rent fysikaliska upplevelse av färgskiftningar och former skapar en optisk konst som helt bär hennes egen signatur.

Rolf Haglund

Szabó är född i Ungern, bosatt och verksam i Sverige, utbildad vid Grafikskolan Forum och Konsthögskolan i Malmö. I Danske Grafikeres Hus, som är hennes första separatutställning i Danmark, visar hon serigrafier. Bilderna är tryckta av konstnären i enbart ett exemplar.

Udstillingen er støttet af IASPIS-International Artists Studio Program i Sverige