Lise Harlev Vs Toni Larsen

The interior and the exterior / Jeg snitter med blå - de spalter skrift er

25. maj 2012
17. juni 2012

larsen4The Guitarist-1larsen6

Lise Harlev  Vs Toni Larsen

Fredag den 25. maj – Søndag den 17. juni

Lise Harlev: The interior and the exterior

Den udefinerbare forskel på et hus og et hjem og den følelsesmæssige investering i et bestemt sted spiller en central rolle for de to værker i Lise Harlevs udstilling The interior and the exterior.

I diasprojektionen All distances seem shorter, 2009, beskrives Harlevs rejse tilbage til hendes barndomsby. De monokrome grå lysbilleder, flade og renset for detaljer, gengiver begivenhedsløse landskaber, vejkryds og triste enfamilieshuse. Billederne afløses af tekster, der lakonisk beskriver Harlevs gensyn med stedet: ”The streets have names I used to find normal, but which now seem strange to me”. Hjemmet er karakteriseret ved dets trygge monotoni, og dets hverdagslighed gør det umuligt for os at se det som det virkelig er. At vende tilbage dertil ændrer måske ikke på denne banale kendsgerning, men det får ofte det velkendte til at virke fremmed.

Titelværket The interior and the exterior, 2012, præsenterer os for hjem – og ikke-hjem – som set igennem et kighul. I en simpel videoanimation kombinerer Harlev anekdoter om forskellige interiører med monokrome farvebilleder af anonyme steder. Historierne, som hun har samlet gennem årene, handler typisk om steder, der først er blevet opfattet som hjem, for dernæst at åbenbare sig som noget andet: et museum der bliver taget for at være et privat hjem, en lejlighed der forveksles med et udstillingssted eller en person, der vågner op i et fremmed hjem og ikke kan huske, hvordan han havnede der.

Historierne – fortalt i korte rytmiske sætninger, mens blikket gennem kighullet fastholdes – minder om de fyndige udsagn i Harlevs to-dimensionelle værker, men videoens tidslige dimension giver hende mulighed for at konstruere korte fortællinger, der ofte flirter med antiklimakset. De kan ikke betegnes som jokes med morsomme pointer, ligesom de heller ikke umiddelbart er dybsindige. De har snarere karakter af tørre, vittige bemærkninger, der fortælles i forbifarten og mere udløser et ”hmm” end et ”aha!”.

Som i All distances seem shorter, er interiørerne i The interior and the exterior reduceret til grafiske tegn. Men til forskel fra de grå udendørsscener i førstnævnte værk, gløder hvert billede i dette værk i forskellige toner af den samme farve. Harlev er ikke ude på at modstille de farverige interiører i The interior and the exterior med den danske landsbys grå eksteriører. Begge værker præsenterer os for et billede bestående af anonyme koder. Hjemmet – det sted, som måske mest udtrykker vores stræben efter individualitet – er i sidste ende et udskifteligt, abstrakt tegn.

(Geoffrey Garrison)

www.liseharlev.com

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.

Toni Larsen: Jeg snitter med blå – de spalter skrift er

Toni Larsen viser på udstillingen Jeg snitter med blå – de spalter skrift er en serie på 23 linoleumstryk – olie på kokon-papir i varierende formater. De nye tryk fremstår som sort/hvide billeder af simple eksistenser, sammen eller alene i et eller flere rum. Figurerne er som en skrift, helt enkle og betydningsdannende, men med flere fortolkningsrum.

“Jeg har undersøgt hvordan en eller flere figurer kan skabe en rumlighed; om denne rumlighed kan være betydningsdannende. Rummet er en fysisk begivenhed. Jeg har tegnet rum med figurer, deres opløsning og/eller tilsynekomst i dette. Figuren indeholder rummet i sin bevægelse, dvs. at figuren skaber rummet med sit nærvær. Figurerne er uden ansigt – rummene er en associationsgrund. Der er ingen fortælling, der er flere fortolkningsrum. Hvad enten figuren blot er til stede i det eller foretager sig noget; den klapper f.eks. eller spiller guitar, læser bøger, mediterer, eller er i kontakt med en eller flere figurer i et tilstødende rum.

Jeg snitter med blå – de spalter skrift er er en art personlig semiotik, hvor tegnet dannes af figurerne eller figurernes handling. Der arbejdes således med det poetiske rum på papiret – altså billede som digt og billede som billede”.

www.tonilarsen.dk

Udstillingen og en kommende bog er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.

 

Danske Grafikeres Hus, Sølvgade 14, 1307 København K

Udstillingen er åben torsdag – søndag kl. 13 – 17.
www.danskegrafikere.dk