2018

Karin Birgitte Lund

Danske Grafikeres ærespris Den Gyldne Koldnål 2018

Det er med stor glæde, at Danske Grafikere kan meddele at Den Gyldne
Koldnål i år tildeles tegner og grafiker Karin Birgitte Lund.

Som der står i fundatsen: Med Den Gyldne Koldnål kan foreningen Danske
Grafikere hædre en person, der har ydet en indsats af høj kvalitet indenfor
den grafiske kunst. Det er med afsæt i denne tekst at bestyrelsen har valgt at
æren i 2018 skal tilfalde Karin Birgitte Lund.

Karin Birgitte Lund har bl.a. været med til at stifte foreningen, hun har siddet
i bestyrelsen for Danske Grafikere og hun har været grafisk konsulent på
Statens Værksteder. Ud over en omfattende væsentlig grafisk produktion har
Karin Birgitte Lund også stået for den kunstneriske udformning af vores
pengesedler.

Med Den Gyldne Koldnål følger et æresmedlemsskab af Danske Grafikere.
Af fundatsen fremgår det, at Danske Grafikere ønsker at hædre en person,
der har ydet en høj indsats indenfor den grafiske kunst.