Karen Land Hansen

GRAFIK BIONIK

7. august 2020
30. august 2020
 
Havlandskab. Rokke scanner havbunden. Vores landskab forandrer sig.

Kunstner Karen Land Hansen undersøger havlandskabet som motiv i nye værker lavet specifikt til udstilling i Danske Grafikeres Hus.

Bionik betegner den videnskab, der søger at efterligne naturen og dens funktioner til tekniske løsninger. Og det er netop havets dyr og deres teknologiske efterligninger, der er inspirationen i de fleste værker på udstillingen. Her er henvisninger til naturen på den ene side og til højteknologiske systemer på den anden. I værkerne flyder disse sammen til en ny helhed.

Håndens arbejde er allestedsnærværende: i udskæringerne på træplader, i papiret, og i trykkene. De manuelle og enkle processer i collage, træsnit og akvarel står i kontrast til emnets højteknologiske karakter. Kunstneren vil dels skærpe opmærksomheden omkring brugen af kunstig intelligens i naturen og dels styrke fokus på æstetikken: linje, skygge, farve, taktilitet og materiale bliver en vigtig del i oplevelsen af værket. Værkernes motiver fungerer både som konkrete referencer og som mere universelle former og metaforer. Gennem arbejdet med materialet forskyder motiverne sig langt væk fra det specialiserede emne. Derved opstår nye betydningslag og værkerne får et flertydigt udtryk.

I ældre malerier viser havlandskabet os havets overflade, skibe, bølger og vejrlig. Værkerne GRAFIK BIONIK henviser derimod til mere usynlige fænomener, knyttet til havet og til nye teknologier, der befinder sig i et felt mellem nutid og fremtid: Udviklingen af robot-teknologi og avancerede undersøiske radar-systemer. Disse bliver udforsket med forskellige interesser for øje: miljømæssige, økonomiske, militære – og sågar sundhedsfaglige. Karen Land Hansen er optaget af forholdet mellem menneske, natur og teknologi – af hvordan vi mennesker udvinder, omformer og bearbejder naturen og dens ressourcer.

Det er en tilbagevendende tematik hos kunstneren, som hun i GRAFIK BIONIK videreudvikler i nye formater med træsnit og –tryk. Hun har skabt værker til både væg og gulv. Andre værker er installeret som markante papir-relieffer i udstillingsrummene.

Karen Land Hansen er uddannet fra The Royal College of Art i London i 2003. Hun har siden haft base i København og har en lang række udstillinger i ind- og udland bag sig. Hun har modtaget flere legater, senest arbejdslegat fra Statens Kunstfond og legat fra Anne Marie Telmanyi født Carl Nielsens fond. Land Hansen arbejder ofte stedsspecifikt og i forskellige værk-rækker, der tager udgangspunkt i et særligt vidensområde, en konkret begivenhed eller et sted. Værkerne her indgår i samme projekt som serien ’Ghostswimmer’, der blev udstillet på Format Artspace sidste år.

Mange tak til: Statens Værksteder for Kunst og Grosserer L. F. Foghts Fond.