Jonas Handskemager

I simply am not there

1. marts 2024
24. marts 2024
Fernisering fredag den 1. marts kl. 17 - 20

DA

Hvis kander af den italienske arkitekt Aldo Rossi (1932-1993) – Kaffekanden La Conica og tekadlen Il Conico designet for Alessi i hhv. år 1983 og 1986 – havde været en del af inventaret i Patrick Batemans Lejlighed i American Psycho, ville vi have vidst det.

Uddrag af tekst af Anne Kølbæk Iversen

Jonas Handskemager (f,1987) Billedkunstner. Arbejder primært med film og fotografi. Igennem en psykoanalytisk prisme undersøger han selve konceptet om, hvad der kan udgøre et fotografi, og hvad den aktuelle tilstand af det fotografiske billede.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond @statenskunstfond og Rådet for Visuel Kunst @koebenhavnskommune

ENG

If the posts by Italian architect Aldo Rossi (1932-93) – the coffee pot La Conica and the tea kettle Il Conico designed for Aleesi in 1983 and 1986 respectively – had been part of the inventory of Patrick Bateman’s apartment in American Psycho (1991), we would have known.

Except from text by Anne Kølbæk Iversen

Jonas Handskemager (b. 1987) Visual artist working primarily with film and photography. The mode of production often uses a psychoanalytic approach, offering a complex, visual referential logic. Handskemager maintains a profound interest in questioning the very concept of what can constitute a photograph and the current state of the photographic image.