Høyen vs Bredahl

HØY vs BRED

20. november 2009
20. december 2009

Mette Høyen Andersen vs Vibe Bredahl

20. november – 20. december 2009

Udstillingen HØY vs BRED er et samarbejdsprojekt mellem Mette Høyen Andersen og Vibe Bredahl der tager udgangspunkt i en fælles interesse for sprog, digt /poesi og tegning.

Igennem nogle måneder har de to kunstnere på skift sendt hinanden ord, sætninger og stumper af mening på email, som de har responderet på med værker til udstillingen. Udstillingen er en dialog/duel på værker og på ord.

”Dialogen på email var et sjovt og interessant udgangspunkt for os. En måde at nå ind til sagens kerne på. Som viste sig at være lidt ligesom at have en legekammerat, som man opbygger noget ganske særligt sammen med. Ingen ord måtte afvises – til gengæld stod det frit for hvordan vi hver især ville bruge ordene i forhold til værkerne til udstillingen”

”Vi er begge interesserede i krydsfeltet mellem sprog og værk, og det er netop det som har ført til vores samarbejde. I denne udstilling afprøver vi nogle kunstneriske overvejelser, ideer og sammenhænge som forhåbentlig kan give nogle nye interessante overgange. ”

”Den ordrække, der kom ud af vores korrespondance, gav vi nemlig videre til to andre kunstnere – digteren Seimi Nørregaard og musikeren/rapper Khal Allan, der på deres egen måde og i deres felt føre dialogen videre”.

I forbindelse med udstillingen i Danske Grafikeres Hus, udgives en tryksag med billeder og tekster, og et originalt tryk lavet til denne udstilling.

HØY VS BRED forsøger at finde dybden HØY VS BRED og prøver at nå højderne HØY VS BRED inviterer derfor også til oplæsning-recitering-fremførelse med Seimi Nørregaard og Khal Allan. Det foregår d. 12. December kl 15 hos Danske Grafikere.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg