Grafisk Laboratorium fra Det Kgl. Danske Kunstakademi

Grafisk Lab

10. november 2023
3. december 2023
Fernisering den 10. november 2023 klokken 17-20

Det Kgl. Danske Kunstakademi har i en årrække haft et vigtigt og inspirerende samarbejde med foreningen Danske Grafikere, hvor vi har haft mulighed for at prøve kræfter med forskellige undervisningsorienterede projekter sat i et offentligt tilgængeligt udstillingsformat.

Dette års udstilling følger op på denne tradition med præsentation af værker, der alle relaterer til et specialiseringsforløb tilrettelagt i akademiets grafiske værksteder, Grafisk Laboratorium. Specialiseringsforløbet er et nyskabende undervisningstilbud rettet mod Akademiets kandidatstuderende, som over et helt semester dedikerer sig til fordybelse i arbejdet med grafiske teknikker og udtryk.

Udstillingen viser værker af både de tre kandidatstuderende og de tre undervisere, der er tilknyttet specialiseringen i Grafisk Laboratorium, og er et nedslag halvejs i undervisningsforløbet.

Et bredt udsnit af grafiske teknikker er repræsenteret på udstillingen, bl.a. serigrafi, fotogravure, akvatinte, monotypi og assemblage.

Femja Haack, Ditte Johanne Krogh Bertelsen, C Clement, Katrine Lyck, Finn Naur Petersen og Lars Grenaae