Dorthe Buchwald

DET STORE SUBJEKT

2. marts 2012
25. marts 2012

Dorte Buchwald

“DET STORE SUBJEKT”

Udstillingsperiode: 2. – 25. marts 2012

Ordet SUBJEKTs korrekte betydning er ”kastet under” (sub-jekt). Titlen hentyder til hvordan kunstnerisk råmateriale underkastes et subjektivt blik og indrammes af kunstneren. Titlen taler om materialet der underlægges subjektet, eller den kan slet og ret læses som “Det Store Mig” – mig, der som kunstner forvansker virkeligheden.

Når man træder ind i Danske Grafikere vil man blive ledt ind i en labyrint, som illuderer et slags bibliotek eller museum, hvor man kan rejse ind i DET STORE SUBJEKT. Man følger en række spor som har fundet sted på vejen mod billederne: Materialer, som jeg har indsamlet igennem årene. Brudstykker af bøger, billeder og digte, fotos m.m. Udvalgt, fordi jeg synes det har en særlig tone, en dragende historie eller en visuel kvalitet. Det er materiale som rammer en grundtone eller fornemmelse, som altid løber i min fantasi.
I rummet for enden af labyrinten vises mine collager. Den ene subjektive fortælling, det fundne materiale, underkaster sig den næste, min fortolkning.
Noget materiale er dog så enestående at jeg ikke synes, jeg kan tilføje det noget nyt eller bedre og jeg udstiller det, som det er.

Værkdefinitionen er meget flydende. Hvor begynder et værk og hvor ender det? Hvem er afsender når der er tale om ”readymade” som i forvejen er formet af en anden afsender og en anden tid, fx. en skitse, et bogomslag eller et foto?

Udstillingen er en stor hyldest og tak til dadaismen og dens håndtering af den massive strøm af informationer og billeder, som eksploderede i 20’erne. Jeg er dybt inspireret og fascineret af perioden og synes på ingen måde denne arbejdsform er uddateret.
Dorte Buchwald, født 1973 Uddannet fra det Kgl. Danske Kunstakademi 1998 – 2004

Har igennem årene arbejdet indenfor mange forskellige dicipliner, herunder bl.a.collage, tegning,maleri, performance og installation. Den samlende faktor i værkerne er et umiskendeligt personligt udtryk hvor kunstneren trækker på brudstykker af erindringer og sansninger og med en stærk stoflig fornemmelse arbejder disse ind i et materiale. Udtrykket er det centrale og det konkrete medie mindre vigtigt.
Udstillingen er åben torsdag – søndag kl. 13 – 17.
Danske Grafikeres Hus, Sølvgade 14, 1307 København K

www.danskegrafikere.dk
Udstillingen er blevet til med venlig støtte fra Statens Kunstfond

Attach:statens_kunstraad_nytlogo.jpg