Danske Grafikere og Grafiska Sällskapet

Grafisk udveksling over Øresund – Proces og performance med et grafisk udgangspunkt

2. december 2018
16. december 2018

Udstillingsperiode 2/12 – 16/12    2018

Den 2. december 15-18 åbner en gruppeudstilling med kunstnere fra Danske Grafikere (DK) og Grafiska Sällskapet (SE) i Danske Grafikeres Hus. Udstillingens værker er skabt kollaborativt under en workshop på KKV Grafik Malmø med grafikken som afsæt for en udforskning af fælles kunstneriske processer omkring dialog, krop og sprog.

I værkerne er der arbejdet bredt med forskellige grafiske discipliner forbundet via ord og kroppens bevægelser. I fællesværket ”Tørnåls Gymnastik” har deltagerne sat et samlet spor af vertikale linjer gennem rytmiske bevægelser frem og tilbage hen over trykpladen inspireret af antropometriens opmåling af menneskekroppens dimensioner. Andre værker tager udgangspunkt i simultane, symmetriske bevægelser og fingrenes aftryk, mens ordspil, ordveksling og ordforveksling har fundet vej i trykte remser, flip flappere og artist books.

Deltagende kunstnere: Anne Marte Overaa, Cecilia Enberg, Megan Adie, Hilda Lindström, Christel Hansson, Maria Palmgren, Nalini Printz, Mette Borup Kristensen, Søren Kastalje, Jørgen Munck, Åse Eg Jørgensen og Anne Louise Blicher.

Projektet er faciliteret af Åse Eg Jørgensen og Anne Louise Blicher.

DANSKE GRAFIKERE*
Sølvgade 14
1307 København K

Åbningstider: d.2/12 – 16/12.
Torsdag – Søndag kl. 13-17, samt efter aftale.

19. januar til 2. februar 2019 vises udstillingen hos Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, Stockholm.

Projektet er støttet af:
Grosserer L.F. Foghts Fond
A.P. Møller Fonden
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
Svensk-danska kulturfonden
Fondet for Dansk-Svensk samarbejde