Asbjørn Skou

Neon Dracula

5. januar 2018
28. januar 2018

Det senkapitalistiske samfund er hjemsøgt af et ondsindet spøgelse. Det vandrer gennem højfinansens oplyste haller, altimens det trækker kobler af ulve & aske fra sit giftige kød. Den multiforme hamskiftende rædsel fortærer og opkaster amputerede kroppe til arbejde; hvor de døde ansætter de levende, og mennesker bliver forvandlet til ting. Udenfor, er det Nat i de finansielle gader, og kløerne kløerne kløerne er fremme.

Udstillingen er en bastardisering af Bram Stokers klassiker, genfortolket som en grafisk novelle i et udvidet felt, bestående af tegninger og vævede tæpper. Den udfolder en neo-gotisk fortælling om investeringsbanker og ejendomsspekulation, monstre og merværdi, vampyrer, kapital og motorisering af udødt arbejde, der fordøjer de levende i en nekrotisk metabolisme.

Asbjørn Skou er billedkunstner fra København. Han arbejder med tegning, tekst, installationer og objekter, for at iscenesætte og undersøge relationer mellem menneskelige og ikke-menneskelige agenser, og deres muligheder for produktion af kriser og kritik.
Han er uddannet fra Kunstakademiet i Bremen, Tyskland. Han har tidligere udstillet på blandt andet; Overgaden Institut for samtidskunst (DK), Kunsthal NORD (DK), Kunsthall Trondheim (NO), Tranen (DK), Museum of Cycladic Art (GR) Vejle Kunst Museum (DK), Ileana Tounta Contemporary Art Centre (GR), Munch Gallery (USA) Contemporary Art Museum of Estonia (EST), Fotografisk Center (DK) Westwerk (DE) Rauma Art Museum (FL).
https://asbjornskou.com/

————————–————————–————————-

Late capitalist society is haunted by a malicious spectre. It stalks the brightly lit halls of high finance, pulling packs of wolves & ashes from its toxic flesh. This multiform shapeshifting horror consumes & devours and vomits up amputated bodies for work; where the dead employ the living, and humans turn into things. Outside, it’s night in the financial streets, and the claws claws claws are out.

The exhibition is a bastardization of Bram Stokers horror classic, reimagined as a graphic novel in an expanded field, consisting of drawings and woven tapestries. These unfolds a neo-gothic tale of investment banks and real-estate speculation, monsters and surplus value, vampires, capital, and motorized undead labour, digesting the living as a necrotic metabolism.

Opening Friday January 5th. at 5-8 pm.