Anne Louise Blicher

Himlens Rotationer. Entropisk Kosmos.

8. maj 2021
30. maj 2021

Maj måneds udstiller hos Danske Grafikere er den danske kunstner Anne Louise Blicher med udstillingen Himlens Rotationer. Entropisk Kosmos. Udstillingen handler om at gen-forestille sig og give plads til nye måder at forstå det perciperede på. Percepter kan være teleskopiske, mikroskopiske eller give ting og landskaber kæmpemæssige dimensioner ud over de faktiske, afhængig af hvorfra man ser.

Udstillingens første sal er en loftsinstallation; en ‘omvendt’ have, man betragter nede fra og op inspireret af klassiske loftsudsmykninger bestående af organisk, entropisk formede monoprints i en tilsyneladende symmetrisk komposition.

Tilsammen danner trykkene en art ‘jordisk himmelhvælv’ eller åkande vendt på hovedet i stil med Emmanuel Coccias Kosmiske Have, hvor atmosfæren og dens gasser danner planetens kerne ikke jorden. På den måde italesætter ophængningen vores traditionelle forståelse af himmel og jord, natur, atmosfære og tyngdekraft, og nødvendigheden af at ting sættes i spil på nye måder. Værkerne i stueetagen består af monoprints ophængt på væg.

Fælles for alle værkerne er naturstudier af afgrøden Pulaka, Cyrtosperma Merkusii, der hovedsageligt dyrkes i ø-nationen Tuvalu i Stillehavet, som ifølge klimaforskere vil det være det første land, der helt forsvinder grundet stigende vandstande forårsaget af global opvarmning. Kultiveringen af Pulaka er en vigtig del af familiernes identitet og en kulturel stolthed samt en kulinarisk vigtig kilde til kulhydrater for øboerne. Pulakaen dyrkes i specialbyggede sumpgruber ’Pulaka pits’. Gruberne graves og vedligeholdes af individuelle familier gennem generationer. Men planten trives ikke i saltvandet, der siver ind i gruberne og bevirker, at rødderne rådner, og bladene bliver gule.

Anne Louise Blicher interesserer sig for ting, der fortæller historier og folder verden ud og giver nye indsigter som her Pulaka planten. Hun er uddannet i realistisk maleri fra Florence Academy of Art og har en post graduate i Fine Arts med fokus på grafik fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hun arbejder research-baseret med maleri og grafik som medium.

Blicher anvender fantasien, det kunstige og virtuelle som greb til at undersøge og forstå naturen på nye måder ved at kombinere klassiske realistiske teknikker med indtrykket af ‘new media’. Hun arbejder med stedsspecifikke data og still life observationer, som hun oversætter til entropiske mønstre af fraktaler og formodede spejlinger. Som Carlo Rovelli påpeger i The Order of Time: “The entire coming into being of the cosmos is a gradual process of disordering.”

Hun er interesseret i at skabe værker af bæredygtige strukturer og mønstre, der nedbryder de klassiske naturidealer til fordel for en forståelse af naturen som en sanset økologi, som kan erstatte de uendelige horisonter og bringe naturen tættere på.

Hun er inspireret af Benjamin Brattons beskrivelse af en ny kopernikansk revolution, hvor det kunstige og automatiske danner grundlaget for en alternativ planetarisme, der gør op med forståelsen af naturen som naturlig og uberørt. En anden inspirationskilde er Buckminster Fullers cosmometry, der beskriver
universet som bestående af organiske, geometriske strukturer og energier, der danner grundlaget for måden naturen designer bæredygtige systemer på.

Hun ønsker at tage beskueren med på et mikroeventyr, der kan give nye perspektiver på omgivelserne. Afsættet er metoden grafisk antropologi defineret af Tim Ingold. Formålet er at aktivere steder og nå tingenes indre essenser ved hjælp af tegning som imaginær dokumentationsteknik med fantasien som redskab. Der opstår en form for nærhed, dér hvor fantasien og erindringen mødes; en form for tidslig indeksikal forbundethed. Betydningen ligger ikke i den nedfældede streg i sig selv, med det stregen leder os til at se.