Signe Visnek VS Jesper Dyrehauge

STYKKER / Intérieur

30. marts 2012
22. april 2012

 Signe Visnek VS Jesper Dyrehauge

 

Udstillingsperiode: 30. marts – 22. april 2012

 

Signe Visnek

Med udstillingen STYKKER viser Signe Visnek en installation bestående af ombearbejdede

møbelelementer. En ituskåret stol samt et par svungne bordben fra en anden tid, er hægtet
på fyrretræslister og står placeret to steder i rummet. Tankerne sendes tilbage til antikkens
med tiden eroderede relieffer og skulpturer, der kyndigt er konserveret med støtte i metal-
stativer.
På væg og gulv er der optrukket linier med brun pakketape. Disse linier danner
imaginære rum som tredimensionelle plantegninger. Nogle steder åbner rummene sig,
andre steder lukker de sig. Optegningerne på gulvet er som skillelinier, ligesom dem vi
kender fra perronen, eller afstandsstregen der markerer det rum, der skal være mellem
kunder i banken.
Fyrretræslistene som møbelelementerne er hægtet på, går ligeledes i samspil med
optegningerne på væg og gulv og tilsammen opstår en underfundig grafisk rumlighed.

På væggen hænger en collage. En pige er klippet ud af et gammelt S/H fotografi.
Blyantsstreger forsætter der, hvor pigens lemmer er skrået af og tilsammen befinder de sig i
papirets anonyme og hvide omgivelse.
I Signe Visneks skævt poetiske og lavmælt surrealistiske univers, stilles vi over for
umiddelbare og historiebærende genkendeligheder.
Det private gøres fælles, og vi inviteres til selv at gøre dét færdigt, som slåes an; at samle
stykkerne og skabe, hvad der kan blive til en fortælling for os selv, hver især.

 

Jesper Dyrehauge Intérieur

”Intérieur” er titlen på en serie nye værker af Jesper Dyrehauge. De er resultatet af de seneste års arbejde med en udvidet form for maleri – eller rettere sagt – en organisk trykkeprocess på lærred. De ni værker på udstillingen i Danske Grafikeres Hus bærer alle materialebetegnelsen ”akryl og gulerodstryk på lærred”. Billederne er således skabt ved hjælp af denne lidet agtede analoge trykketeknik, som mest af alt forbindes med børnehaver, fritidsordninger og 70’er DIY-æstetik.

Alle værker er bygget op af et vibrerende raster af små – og lidt større – kvadrater og prikker, som skaber en vibrerende moiré-lignende effekt. Billedernes dynamiske spil mellem flade og rumlighed forstærkes af de underliggende farvekompostioner, der ”går i svingninger” med et øvre lag af sort raster. Værkernes interne æstetiske ”kamp” mellem maleri og objekt – dybde og overflade – understreges af lærredernes tykke bagbeklædning, der tvinger billedfladen ud fra væggen, ud i rummet og således understreger maleriernes objektkarakter.

Billedernes raster er dog let uregelmæssige og bærer tydelige spor af arbejdsprocessen. Dyrehauge deler billedeoverfladen op i sektioner eller ”bånd”. Hvert af disse bånd bygges successivt op fra bunden og opefter. Indenfor de enkelte bånd lader Dyrehauge trykkeprocessen få sit eget liv. Det resulterer i små forskydninger, som skaber huller eller fortætninger i rasteret og betoner værkernes organiske karakter. Dertil kommer små variationer i forhold til størrelse og form i det enkelte tryk, da gulerodsstemplet har en begrænset levetid og nødvendigvis må udskiftes flere gange i løbet af processen.

Dyrehauges langsommelige og analoge arbejdsproces er ikke blot synlig, men også en vigtig pointe i forhold til værkernes indhold. Man kan ikke alene aflæse selve trykkeprocessen, men også følge tiden og kroppen. Selv om Dyrehauge lægger en gulerods afstand til maleriets ikoniske penselstrøg, har værkerne, i kraft af den organiske process, en performativ karakter, som udgør en væsentlig del af deres æstetiske udtryk. Værkernes vibrerende opart-karakter kræver desuden en vis distance til billedfladen og påvirker dermed beskuerens bevægelse i rummet.

Det siges, at den bedste måde at gribe store og uoverskuelige projekter an på er at starte i nederste venstre hjørne og slutte i øverste højre. I dette tilfælde er den successive process dog ikke et spørgsmål om at nå i mål, men om vekslende perspektiver – eller interiører – på vejen derhen.

Udstillingen er åben torsdag – søndag kl. 13 – 17.

Danske Grafikeres Hus, Sølvgade 14, 1307 København K

www.danskegrafikere.dk